Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

 • VISIT OUR CENTER

Nhân sự

    
TS. Nguyễn Hữu Hoàng  

 • Giám đốc
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Bệnh học thực vật.
TS. Hồ Thanh Huy  

 • P. Giám đốc
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Điện tử ứng dụng và tự động hóa.       
 
 
 
TS. Đỗ Thường Kiệt  

 • Trưởng PTN LED
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Sinh lý thực vật.
ThS. Phùng Lê Cang  

 • Giảng viên
 • Phụ trách nhóm sản xuất dưa lưới thử nghiệm (Pilot scale-Melon project)
 
 

 

 

 

 

TBA

 • Phụ trách nhóm sản xuất và nhân giống hoa lan

CN. Lê Hồng Kông

 • Phụ trách Nghiên cứu và Phát triển