Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Nhân sự

  
TS. Nguyễn Hữu Hoàng

 • Giám đốc
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Bệnh học thực vật.
TS. Hồ Thanh Huy

 • P. Giám đốc
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Điện tử ứng dụng và tự động hóa.       
TS. Đỗ Thường Kiệt

 • Trưởng PTN LED
 • Giảng viên
 • Hướng nghiên cứu: Sinh lý thực vật.
ThS. Phùng Lê Cang

 • Giảng viên
 • Phụ trách nhóm sản xuất dưa lưới thử nghiệm (Pilot scale-Melon project)

CN. Lê Thành Tâm

 • Phụ trách nhóm sản xuất và nhân giống hoa lan

CN. Lê Hồng Kông

 • Phụ trách Nghiên cứu và Phát triển