Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

                       Hỗ trợ RCHAA
img-thumbnail

An Endowment for the Future
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


                           
Báo cáo tổng kết 2018
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


RCHAA eNews

Catch up on the latest news about SBC staff, courses, and upcoming events

Liên hệ

Tháng Sáu 16, 2019

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp

Văn phòng: R.001, tầng hầm nhà A, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM, cơ sở 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: www.rchaa.tk hoặc www.rchaa.hcmus.edu.vn

Email: [email protected]

Điện thoại: (+84) 782092825

Toạ độ: https://goo.gl/maps/Y43Grg6BAd7KccF89

 
Từ cơ sở Nguyễn Văn Cừ

  • Tuyến 6, trạm dừng ĐH Sư phạm Kỹ thuật.
  • Tuyến 8, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.
 
Từ sân bay Tân Sơn Nhất:
  • Tuyến 109 hoặc 152, trạm dừng chợ Bến Thành. Tiếp tục tuyến 53, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.
  • Tuyến 159, trạm dừng bến xe Miền Đông. Tiếp tục tuyến số 8, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.

Từ chợ Bến Thành:

  • Tuyến 53, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.
  • Tuyến 56, trạm dừng công an quận 9. Tiếp tục tuyến số 8 hoặc 53, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.

Từ bến xe Miền Đông

  • Tuyến số 8, trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên, Linh Trung, Thủ Đức.
Bản đồ tối giản (RCHAA thuộc dãy A, góc trái)
Cổng vào RCHAA (cửa trắng)