University of Science, Research & Service Centers

Research Center for Hi-Tech Application in Agriculture

Research, Transfer | Short-term Training | Consulting Services

Applied research of high-tech agricultural techniques to transfer and to provide services, including training services

                       Đồng hành RCHAA
img-thumbnail

                           
Đồng hành cùng tương lai
thumbnail                            

Một số hình ảnh tiêu biểu của RCHAA


                           
Báo cáo thường niên 2018t
thumbnail                            

Nội dung báo cáo thường niên năm 2018.


RCHAA eNews
                           

Đây là những thông tin liên quan đến sự kiện diễn ra tại RCHAA

Chào mừng đến với RCHAA
                                               
RCHAA

Vì nền nông nghiệp Việt Nam thông minh và bền vững

thumbnail
                                   
Bài viết và Cập nhật

thumbnail

Xây dựng một nền nông nghiệp thông minh

                                                       

Một nền nông nghiệp thông minh và bền vững cần dựa trên tri thức khoa học công nghệ và lực lượng chuyên gia được đào tạo bài bản Xem thêm ...

thumbnail

MDB Quick Start 2

Get started with MDBootstrap, the world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first sites. Read more...


thumbnail

MDB Quick Start 3

Get started with MDBootstrap, the world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first sites. Read more...


thumbnail

MDB Quick Start 4

Get started with MDBootstrap, the world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first sites. Read more...


thumbnail

MDB Quick Start 5

Get started with MDBootstrap, the world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first sites. Read more...


thumbnail

Bản tin công nghệ RCHAA


                                               Nhận tin từ RCHAA
Upcoming Courses & Events

Event Name Date
1 Mark
2 Jacob
3 Larry

thumbnail
featured in magazine

Enim dolore ad laboris consectetur duis aliqua ad quis consectetur amet nostrud reprehenderit elit mollit. Ullamco proident aliquip id in veniam et est aliqua do enim esse ullamco. Labore veniam dolore consectetur irure.