Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

  • VISIT OUR CENTER

Đối Tác

Hợp tác nghiên cứu

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RALACO)

Tập đoàn Cisbay Global Inc.

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

Hợp tác đào tạo

Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc