Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Đối Tác

Hợp tác nghiên cứu

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RALACO)

Công ty TM Greenbot

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

 

 

 

 

Tập đoàn Sao Mai

 

Hợp tác đào tạo

Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc