Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

                       Hỗ trợ RCHAA
img-thumbnail

An Endowment for the Future
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


                           
Báo cáo tổng kết 2018
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


RCHAA eNews

Catch up on the latest news about SBC staff, courses, and upcoming events

Đối Tác

Tháng Sáu 14, 2019

Hợp tác nghiên cứu

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RALACO)

Công ty TM Greenbot

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

 

 

 

 

Tập đoàn Sao Mai

 

Hợp tác đào tạo

Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc