Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

 • VISIT OUR CENTER

Các bộ phận – phòng thí nghiệm

PTN  Bệnh học thực vật

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Hữu Hoàng

Hướng nghiên cứu: PTN Bệnh học Thực vật triển khai các nghiên cứu liên quan đến bệnh học (chủ yếu là virus), cơ chế gây bệnh, phát triển giống kháng và kết hợp với doanh nghiệp xây dựng các giải pháp phòng bệnh. Các hướng nghiên cứu cụ thể:

 • Chẩn đoán và phát hiện bệnh virus trên cây trồng
 • Sinh học phân tử thực vật

PTN Điện tử Ứng dụng Đời sống và Nông nghiệp

PTN Điện tử ứng dụng đời sống và nông nghiệp (Lab for Electrical Engineering for Life science and Agriculture: ELA Lab) được thành lập ngày 18/10/2016 theo quyết định số 1453/QĐ-KHTN.

Trưởng đơn vị: TS. Hồ Thanh Huy

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu và chế tạo các mạch đèn LEDs, cảm biến, thiết bị điện tử và giải pháp chiếu sáng trong nông nghiệp.
 • Chế tạo hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho mô hình thủy canh nuôi trồng nông-thủy sản tiên tiến.
 • Chế tạo các máy đo Ozone, hệ thống nước lọc, máy nước uống nóng-lạnh diệt trùng công nghệ RO và uvled.
 • Khảo sát và đo các thông số nhiễm điện trong công nghiệp…

PTN Ứng dụng công nghệ LED trong Nông nghiệp – Công nghệ sinh học

PTN Ứng dụng Công nghệ LED trong Nông nghiệp và CNSH (LABTLab) được thành lập ngày 18/10/2016 theo quyết định 1452/QĐ-KHTN, dựa trên hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và LAFTRC, ĐHQG Chonbuk (Hàn Quốc).

Trưởng đơn vị: TS. Đỗ Thường Kiệt

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu vai trò sinh lý học của các stress ngoại sinh đối với thực vật, đặc biệt là ánh sáng đơn sắc từ LED, trong mục đích thu nhận sinh khối và các hợp chất thứ cấp có dược tính (chủ yếu trên các đối tượng các loài cây hoa màu, cây thuốc quý, …).
 • Nghiên cứu khả năng phát sinh và tăng trưởng cơ quan của thực vật trong điều kiện in vitroex vitro trong mục đích nhân giống.
 • Nghiên cứu và chuyển giao giải pháp nuôi trồng thủy canh.
 • Các quy trình xử lý vi sinh và sinh hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bộ phận sản xuất thử nghiệm

Trưởng đơn vị: ThS. Phùng Lê Cang

Hướng thử nghiệm: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm ở quy mô pilot các loại dưa lưới, cây ăn trái nhóm bầu bí.