Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Trong Nông Nghiệp

  • VISIT OUR CENTER

Giới thiệu

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam trong suốt lịch sử phát triển. Trong những năm gầm đây khi năng lực sản xuất nông nghiệp đang tiệm cận mức bão hoà, nhu cầu ứng dụng công nghệ mới không chỉ trong sản xuất, phân phối và quản lý ngày càng trở nên cấp thiết. Để thúc đẩy sự liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu trong trường và đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trung tâm “Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp” được thành lập theo quyết định số 1455/QĐ-KHTN ngày 17/10/2016 trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM với tên giao dịch tiếng anh là “Research Center for Hi-Tech Application in Agriculture” (Viết tắt là RCHAA). Tiền thân của RCHAA là phòng thí nghiệm LED Agri-bio Fusion Technology Research Center do Đại học Chongbuk hợp tác cùng Đại học Khoa học Tự nhiên thành lập.

Lễ khánh thành Trung tâm RCHAA
(tháng 10/2016)

Mục tiêu hàng đầu của RCHAA là hỗ trợ cho sự thành công của doanh nghiệp ngành nông nghiệp trong nước dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối với các nhóm nghiên cứu mạnh trên thế giới. RCHAA phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết nối chuyên gia, hỗ trợ đào tạo chuyên gia ngành nông nghiệp, giải quyết các vấn đề của cộng động, hỗ trợ chính quyền và doanh nghiệp. Cụ thể, RCHAA thực hiện 40% Nghiên cứu (Research), 40% Triển khai (Extension or Outreach) và 20% Đào tạo (Training).

Các hướng nghiên cứu triển khai tại RCHAA:

  • Sinh lý thực vật dưới tác động của ánh sáng đơn sắc (TS. Đỗ Thường Kiệt)
  • Thuỷ canh và dinh dưỡng khoáng ở thực vật (ThS. Phan Ngô Hoang, ThS. Phạm Tấn Trường)
  • Aquaponic và tự động hoá trong nông nghiệp (TS. Hồ Thanh Huy)
  • Bệnh học phân tử thực vật (TS. Nguyễn Hữu Hoàng)
  • Nhân giống và nuôi trồng hoa lan

Một số hình ảnh về các hoạt động nghiên cứu, triển khai tại RCHAA

Đối tác của RCHAA trong một dự án liên quan đến bệnh trên cây thanh long

Hướng dẫn học sinh trường PTTH Trần Đại Nghĩa thực hiện các dự án nghiên cứu, dự án cộng đồng

Hệ thống Aquaponic do TS Hồ Thanh Huy phát triển