Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao

Nghiên cứu, Chuyển giao | Đào tạo ngắn hạn | Dịch vụ tư vấn

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao nhằm chuyển giao và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

                       Hỗ trợ RCHAA
img-thumbnail

An Endowment for the Future
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


                           
Báo cáo tổng kết 2018
thumbnail

Some quick example text to build on the panel title and make up the bulk of the panel's content.


RCHAA eNews

Catch up on the latest news about SBC staff, courses, and upcoming events

Giới thiệu

Tháng Sáu 15, 2019

Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Cao trong Nông nghiệp (RCHAA) trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Tp. HCM) được thành lập 17/10/2016 theo quyết định số 1455/QĐ-KHTN, dựa trên nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong nông nghiệp, thực hiện các nghiên cứu liên ngành cho ứng dụng nông nghiệp, thúc đẩy sự liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu trong trường và đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp tác song phương giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM) và Đại học Chongbuk (Hàn Quốc).

Lễ khánh thành Trung tâm RCHAA
(tháng 10/2016)

RCHAA phối hợp, triển khai nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo chuyên gia ngành nông nghiệp, giải quyết các vấn đề của cộng động, hỗ trợ chính quyền và doanh nghiệp. Cụ thể, RCHAA thực hiện 40% Nghiên cứu (Research); 30% Đào tạo (Training); và 30% Triển khai (Extension or Outreach).

Các hướng nghiên cứu triển khai tại RCHAA bao gồm:

  • Sinh lý thực vật dưới tác động của ánh sáng đơn sắc (TS. Đỗ Thường Kiệt)
  • Thuỷ canh và dinh dưỡng khoáng ở thực vật (ThS. Phan Ngô Hoang, ThS. Phạm Tấn Trường)
  • Aquaponic và tự động hoá trong nông nghiệp (TS. Hồ Thanh Huy)
  • Bệnh học phân tử thực vật (TS. Nguyễn Hữu Hoàng)
  • Nhân giống và nuôi trồng hoa lan (CN. Lê Thành Tâm)

Đối tác của RCHAA trong một dự án liên quan đến bệnh trên cây thanh long

Phối hợp cùng học sinh trường PTTH Trần Đại Nghĩa thực hiện các dự án nghiên cứu, dự án cộng đồng